Privacy Policy

Privatlivspolitik

Da foreningen behandler personoplysninger har bestyrelsen vedtaget denne privatlivspolitik. Den fortæller dig, hvordan foreningen behandler dine personoplysninger, og hvordan dine personoplysninger er sikret. Generelt for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler personoplysninger til det bestemte formål og ud fra berettigede interesser, der lever op til foreningens formål. Foreningen behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelsen af de angivne formål, og foreningen sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt til den dataansvarlige

Epos elevforening er en dataansvarlig forening, og sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Forpersonen (Mikkel Bistrup Andersen)

CVR: 41131748

Mail: bestyrelse@epos-elevforening.dk

Telefonnr: 60808797

​Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
 • Personoplysninger, der tillægges en særlig grad af sikkerhed:
  • CPR-nummer (Kun bestyrelsen)
  • Børneattester (Kun i særlige tilfælde)

Her indsamler vi personoplysninger fra

Foreningen modtager alle personoplysninger fra digitale eller fysiske indmeldingsblanketter. I få tilfælde kan, der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks nødvendige skatteoplysninger ved stikprøvekontrol eller politiet, når der indhentes børneattester.
 • Mundtligt overrakt med vidne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling:

 • Foreningens berettigede interesser i at behandle dine personoplysninger
 • Når foreningen skal opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav (SKAT osv.)
 • Behandling med samtykke fra dig​

Formål:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og Bifrost medlemsskab.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Levering af varer eller ydelser, du har bestilt af foreningen.
 • Administration af din relation til foreningen.
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Kontakt med banken (Kun bestyrelsen)

Vi behandler kun personoplysninger ud fra berettigede interesser

Foreningen behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen. Foreningen kan udelukkende behandle dine personoplysninger ud fra følgende berrettigede interesser:

 • Udøvelse af aktiviteter.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder Epos tilknytning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdende af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Landsforeningen Bifrost i relevant omfang i forbindelse med indberetning af medlemstal.
 • Foreningen opbevarer ikke dine almindelige medlemsoplysninger efter din udmeldelse i mere end 14 dage.Samtykke

Ved indmelding i forening giver du dit samtykke til at foreningen må behandle dine personoplysninger. Når du melder dig ud af foreningen trækker du automatisk dit samtykke tilbage, og foreningen vil ikke længere behandle dine personoplysninger. Man skal være fyldt 15 år for at kunne afgive samtykke til foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver kun dine personoplysninger til offentlige myndigheder og Landsforeningen Bifrost. Foreningen videregiver ALDRIG personoplysninger til firmaer til markedsføring uden et særligt samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen har forskellige opbevaringsperioder alt efter om foreningen behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som bestyrelsesmedlem:

Medlemmer:

 • Dine almindelig personoplysninger bliver slettet 14 dage efter udmelding af foreningen.​

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Dine almindelige personoplysninger gemmes indtil næste bestyrelse træder ind i bestyrelsesrollen, også hvis du melder dig ud af foreningen.
 • Dine personoplysninger med en særlig grad af sikkerhed gemmes to bestyrelser frem til f.eks. stikprøvekontrol osv.Dine rettigheder

Du har som medlem af EU en række særlige rettigheder efter persondataforordningen (GDPR), når foreningen behandler dine personoplysninger:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsing af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse​

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores databehandling, ved at henvende dig til den dataansvarlige. Du finder kontaktoplysningerne øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt, men maks inden for 14 dage.

Revidering af privatlivspolitik

Foreningens bestyrelse forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Ændringer vil offentliggøres på foreningens facebookside samt website. Den nyeste version af privatlivspolitikken vil altid fremgå på foreningens hjemmeside.