Om Epos Elevforening

Epos Elevforening er elevforeningen for Efterskolen Epos, skabt af elever (kærligt kaldt epoeter).

Det er en elevforening for både nuværende og forhenværende epoeter, men også folk der har en direkte forbindelse til skolen eller bakker op om efterskolens principper og læringsmetode.

Det er en elevforening skabt af epoeter til epoeter og andet godtfolk.

Er foreningen noget for mig?

Epos Elevforening er for dig, der er tidligere eller nuværende elev på Epos, og vil være med i fællesskabet efter efterskolen.

Epos Elevforening er for dig, der gerne vil føre dine nørdeprojekter ud i livet eller vil lave fællesture med medepoeter.
Epos Elevforening støtter alle projekter, store som små, vilde og gengangere. For eksempel har vi allerede etablerede Kriglivehold og ture til Fastaval.

Epos Elevforening er også for dig, der synes Epoeterne har manglet en stemme. Epos Elevforening er epoeternes stemme i Danmark. Vi handler på baggrund af vores medlemmers meninger, så hvis du vil være med i diskussionen, så skynd dig at få meldt dig ind!

Til sidst er Epos Elevforening også for dig, der gerne vil bakke op om andre epoeter og deres projekter. Ved at melde dig ind i Epos Elevforening viser du din støtte til epoeternes fremtidige projekter, og får alle fordelene af at være medlem af Epos Elevforening.

Bestyrelse for Epos Elevforening 2022-2023

Ingrid Kaaber Pors

Forperson

Johannes Madsen

Næstforperson

Mikkel Bistrup Andersen

Kasserer

Anna Voss Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Liv Trier Blom

Bestyrelsesmedlem

Andreas Hykkelbjerg Hertz

Suppleant

Harry Miriam Isabel Rasmussen

Suppleant

Find Generalforsamlingsreferater her:

Stiftende Generalforsamling 2020 download referatet her

Ekstraordinær Generalforsamling 2020 download referatet her

Ordinær Generalforsamling 2021 download referatet her

Ordinær Generalforsamling 2022 download referatet her

Ordinær Generalforsamling 2023 download referatet her

Find bestyrelsesreferater her:

Bestyrelsesreferat 29. maj 2020 download her

Bestyrelsesreferat 1. juni 2020 download her

Bestyrelsesreferat 23. juli 2020 download her

Bestyrelsesreferat 28. august 2020 download her

Bestyrelsesreferat 23. september 2020 download her

Bestyrelsesreferat 28. oktober 2020 download her

Bestyrelsesreferat 17. november 2020 download her

Bestyrelsesreferat 14. december 2020 download her

Bestyrelsesreferat 21. januar 2021 download her

Bestyrelsesreferat 22. februar 2021 download her

Bestyrelsesreferat 17. marts 2021 download her

Bestyrelsesreferat 27. april 2021 download her

Bestyrelsesreferat 16. maj 2021 download her

Bestyrelsesreferat 30. juni 2021 download her

Bestyrelsesreferat 11. august 2021 download her

Bestyrelsesreferat 1. september 2021 download her

Bestyrelsesreferat 30. september 2021 download her

Bestyrelsesreferat 10. november 2021 download her

Bestyrelsesreferat 14. december 2021 download her

Bestyrelsesreferat 20. januar 2022 download her

Bestyrelsesreferat 22. februar 2022 download her

Bestyrelsesreferat 22. marts 2022 download her

Bestyrelsesreferat 21. april 2022 download her

Bestyrelsesreferat 13. juni 2022 download her

Bestyrelsesreferat 17. august 2022 download her

Bestyrelsesreferat 22. september 2022 download her

Bestyrelsesreferat 11. oktober 2022 download her

Bestyrelsesreferat 15. november 2022 download her

Bestyrelsesreferat 16. januar 2023 download her

Bestyrelsesreferat 7. marts 2023 download her

Tryghedspolitik

Foreningen håndterer en gang i mellem personsager, derfor har vi udarbejdet en tryghedspolitik, der forklare hvordan vi håndterer personsager.

Du kan downloade tryghedspolitikken her

Privatlivspolitik

Da foreningen behandler personoplysninger har bestyrelsen vedtaget denne privatlivspolitik. Den fortæller dig, hvordan foreningen behandler dine personoplysninger, og hvordan dine personoplysninger er sikret. Generelt for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler personoplysninger til det bestemte formål og ud fra berettigede interesser, der lever op til foreningens formål. Foreningen behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelsen af de angivne formål, og foreningen sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt til den dataansvarlige

Epos elevforening er en dataansvarlig forening, og sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kasseren (Mikkel Bistrup Andersen)

CVR: 41131748

Mail: bestyrelse@epos-elevforening.dk

Telefonnr: 60808797

​Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
 • Personoplysninger, der tillægges en særlig grad af sikkerhed:
  • CPR-nummer (Kun bestyrelsen)
  • Børneattester (Kun i særlige tilfælde)

Her indsamler vi personoplysninger fra

Foreningen modtager alle personoplysninger fra digitale eller fysiske indmeldingsblanketter. I få tilfælde kan, der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks nødvendige skatteoplysninger ved stikprøvekontrol eller politiet, når der indhentes børneattester.
 • Mundtligt overrakt med vidne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling:

 • Foreningens berettigede interesser i at behandle dine personoplysninger
 • Når foreningen skal opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav (SKAT osv.)
 • Behandling med samtykke fra dig​

Formål:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og Bifrost medlemsskab.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Levering af varer eller ydelser, du har bestilt af foreningen.
 • Administration af din relation til foreningen.
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Kontakt med banken (Kun bestyrelsen)

Vi behandler kun personoplysninger ud fra berettigede interesser

Foreningen behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen. Foreningen kan udelukkende behandle dine personoplysninger ud fra følgende berrettigede interesser:

 • Udøvelse af aktiviteter.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder Epos tilknytning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdende af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Landsforeningen Bifrost i relevant omfang i forbindelse med indberetning af medlemstal.
 • Foreningen opbevarer ikke dine almindelige medlemsoplysninger efter din udmeldelse i mere end 14 dage.

Samtykke

Ved indmelding i forening giver du dit samtykke til at foreningen må behandle dine personoplysninger. Når du melder dig ud af foreningen trækker du automatisk dit samtykke tilbage, og foreningen vil ikke længere behandle dine personoplysninger. Man skal være fyldt 15 år for at kunne afgive samtykke til foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver kun dine personoplysninger til offentlige myndigheder og Landsforeningen Bifrost. Foreningen videregiver ALDRIG personoplysninger til firmaer til markedsføring uden et særligt samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen har forskellige opbevaringsperioder alt efter om foreningen behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som bestyrelsesmedlem:

Medlemmer:

 • Dine almindelig personoplysninger bliver slettet 14 dage efter udmelding af foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Dine almindelige personoplysninger gemmes indtil næste bestyrelse træder ind i bestyrelsesrollen, også hvis du melder dig ud af foreningen.
 • Dine personoplysninger med en særlig grad af sikkerhed gemmes to bestyrelser frem til f.eks. stikprøvekontrol osv.

Dine rettigheder

Du har som medlem af EU en række særlige rettigheder efter persondataforordningen (GDPR), når foreningen behandler dine personoplysninger:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsing af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse​

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores databehandling, ved at henvende dig til den dataansvarlige. Du finder kontaktoplysningerne øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt, men maks inden for 14 dage.

Revidering af privatlivspolitik

Foreningens bestyrelse forbeholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Ændringer vil offentliggøres på foreningens facebookside samt website. Den nyeste version af privatlivspolitikken vil altid fremgå på foreningens hjemmeside.